Vad är värdeskapande HR? – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, strategisk HR

Vad är värdeskapande HR?

Av den 21 december 2009 942 visningar
STRATEGISK HR. Det talas allt mer om värdeskapande HR. Det låter förstås fint att kunna slänga sig med. Men vad innebär denna term egentligen? Är det bara ett flummigt påhitt för att höja statusen på personalarbetet? Eller handlar det om HR:s framtida förhållningssätt? Det är hög tid att reda ut begreppet!

Begreppet värdeskapande HR myntades 2007 av professorerna Dave Ulrich och Wayne Brockbank genom boken med originaltiteln ”The HR Value Proposition”. Ulrich är en av världens ledande HR-experter och har dessförinnan skrivit en lång rad banbrytande böcker och artiklar som bidragit till utvecklingen av traditionella personalavdelningar till strategiska HR-funktioner. Denna så kallade HR-transformation har bland annat inneburit att uppgifter som löneadministration outsourcas och att HR blivit en strategisk affärspartner med plats i ledningen.

I boken Värdeskapande HR går Ulrich och Brockbank ett steg längre. De argumenterar för att HR måste utvidgas till att också skapa substantiellt värde – inte bara för chefer och medarbetare, utan också för kunder och investerare. För att kunna göra det krävs en djupare förståelse för externa affärsrealiteter, för hur värde definieras av nyckelintressenter såväl inom som utanför företaget.

Värdeskapande HR består enligt Ulrich och Brockbank av fem olika delar:

 1. Att känna till externa affärsrealiteter: Teknik, ekonomi, globalisering, demografi. En effektiv HR-funktion skapar marknadsvärde för investerare genom ökande immateriella värden.
 2. Att serva externa och interna aktörer: Kunder, investerare, chefer och medarbetare. En effektiv HR-funktion ökar kundandelen genom att skapa kontakt med utvalda kunder.
 3. Att skapa HR-processer: Personal, prestation, information och arbete. En effektiv HR-funktion förtydligar och etablerar HR som värdeskapare för medarbetare och förstärker individuella färdigheter.
 4. Att bygga upp HR-resurser: HR-strategi och HR-organisation. En effektiv HR-funktion hjälper linjechefer att leverera strategi genom att bygga upp organisatoriska förmågor.
 5. Att säkerställa HR-professionalism: HR-roller, HR-kompetenser och HR-utveckling. En effektiv HR-funktion inbegriper HR-medarbetare som känns vid externa affärsrealiteter och som anpassar HR-processer och fördelar HR-resurser i enlighet med detta.

Förutsättningarna för värdeskapande HR är:

 • HR-arbetet börjar med företaget! HR:s verksamhet i överensstämmelse med nyckelaktörernas intressen.
 • Kunden i fokus! Mottagarna för affärsverksamheten finns på de marknader som företagen servar.
 • HR – en källa till konkurrensfördelar! HR skapar bättre mänskliga och organisatoriska förmågor än konkurrenterna.
 • Matchning mellan HR-medarbetares arbetsmetoder och interna och externa aktörers krav!
 • Kunskaper för att koppla ihop HR-verksamheten med aktörernas värden.
 • HR som ett unikt och kraftfullt perspektiv! Bidra med en egen synvinkel.

Som jag tolkar det, handlar värdeskapande HR främst om att utvidga det strategiska HR-arbetet till att bli än mer affärsdrivet och till att omfatta även kundnytta, ägarintressen och konkurrensfördelar. Kort sagt ska HR bidra till affärsmålet. Jag tror att detta perspektiv är en naturlig följd av den allt mer hårdnande konkurrensen och ägarnas krav på avkastning. Därför är värdeskapande HR en term som kommit för att stanna. Och det ställer krav på HR-medarbetare att ha en mycket större företagsekonomisk förståelse.

Noteras bör, att boken är skriven utifrån en amerikansk kontext och med ekonomisk vinst som drivkraft. Frågan är hur värdeskapande HR ska tillämpas i offentlig och ideell sektor? Där måste värde i så fall definieras mer i form av värdegrund och bytestransaktioner än ekonomiska termer.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny