Är CSR en fråga för HR? – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Är CSR en fråga för HR?

Av den 1 juni 2009 942 visningar
CSR. Corporate Social Responsibility kallas idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur ett etiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. På svenska används främst termen Företagets samhällsansvar, men man pratar också om hållbarhet (sustainability) för att markera den ekonomiska aspekten av ansvarstagandet.

Företagets sociala ansvar (SR) är en av de tre delarna i CSR och den som i första hand berör HR. Här kommer man in på frågor som handlar om arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Att exempelvis värna om medarbetarnas trivsel och hälsa, se till att ingen diskrimineras och att rekrytera från ”svaga” grupper som invandrare och handikappade.

En annan viktig bit av det sociala ansvaret handlar om att involvera de anställda i samhällsengagemanget. På detta sätt blir CSR också till ett socialt kitt som stärker gemenskapen på arbetsplatsen.

Dessutom är dagens unga mer medvetna om hållbarhet än vi som varit med i några år. De vill känna att deras arbete betyder något och vill jobba hos en arbetsgivare som delar deras värderingar.

Med andra ord har CSR blivit en faktor att räkna med för HR – i alla fall om man vill attrahera de unga och välutbildade. Hur påverkar då detta HR-rollen?

Society of Human Resource Management (SHRM) har tagit fram en rapport kring dessa frågor. Där konstateras att hållbarhet kommer att påverka HR-rollen på flera områden och att HR därför har ansvaret för att CSR blir en prioriterad fråga i organisationen.

“The consensus is that HR is at the center of sustainability
because people are at the center.”

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny