REAKTIONER

mobbning och trakasserier på jobbet

Trakasserier & mobbning
– så motverkar vi kränkningar på jobbet

HELDAGSSEMINARIUM | 1 FEB 2018 | HELIO HORNSTULL, STOCKHOLM

Kulturen är idag en nyckelfråga för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vill vi erbjuda en modern arbetsplats – fri från alla slags kränkande beteenden – gäller det inte bara att följa lagens riktmärken. Vi måste också jobba proaktivt med värdegrund och jämlikhet!

#MeToo-rörelsen har satt strålkastaren på en rad missförhållanden och sexistiska strukturer på våra svenska arbetsplatser. Detta trots att vi ligger i framkant inom jämställdhet, att det finns tydlig lagstiftning på området – och att de allra flesta arbetsgivare har en uttalad nolltolerans mot kränkande beteenden!

Vi har samlat några av Sveriges bästa experter inom kränkande särbehandling, värdegrund, diskriminering och jämställdhet till en heldag om hur vi förebygger och åtgärdar trakasserier och mobbning. Vi går igenom lagar och regler på området, men vill också visa på vikten av ett proaktivt arbete kring värderingar och inkludering – för att på riktigt uppnå en sund, modern och attraktiv arbetsplatskultur!

Varmt välkommen till ett seminarium med sikte på att göra skillnad!

Bland hittills anmälda deltagare: Forsen, Previa, Roxtec International, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Navinec, Västra Götalandsregionen, S:t Eriks Ögonsjukhus, Västerås stad och Embege Consulting.

PS. Vi kan även erbjuda delar av detta seminarium som en halvdags internutbildning på både svenska och engelska. Kontakta oss för mer information!

Målgrupp och syfte

Seminariet riktar sig både till dig som jobbar med HR eller arbetsmiljöfrågor och till alla nivåer av chefer med personalansvar (VD, verksamhetschef, linjechef etc). Som alltid, har vi ett stort fokus på HUR:et. Vi vill ge såväl arbetsrättsliga kunskaper som konkreta verktyg för att utreda och förebygga. Samt inspiration att tänka nytt och bli en mer inkluderande arbetsplats med en sund värderingskultur.

Sagt om våra seminarier:

”Tack för att ni delar med er så mycket av kunskap och energi. Gillar att ni alltid ligger i framkant och är tidiga med kurser i dessa ämnen.”
Lena Larsson, TRR Trygghetsrådet

”Jag tycker ni har lyckats bra med mixen teori/praktiska exempel, case. Mycket hög klass på alla föreläsare och de lyckades engagera oss deltagare. Fantastiskt mysig miljö och gott att äta samt dricka. Grattis och keep up the good work :)”
Christine Wäyrynen, personalspecialist hos SiS

Program och föreläsare

» En stark värdegrund borgar för en sund kultur
MIA HULTMAN, värderingscoach & change management-konsult på IdentitetsAkademin

Mia Hultman

Värderingsexpert Mia Hultman sätter strålkastaren på värderingarnas betydelse för en stark kultur med tydliga ramar och sunda relationer. Värderingar skapar trygghet genom att ge varje medarbetare möjlighet att anpassa sitt agerande till varje enskild situation.

Ur Mias föreläsning:

  • Värderingskultur. Hur formar vi tillsammans en icke-sexistisk kultur med sunda värderingar och nolltolerans för kränkningar? En stark värderingskultur säkerställer att lagar och regler följs av alla!
  • Ansvar. Om alla ska kunna ta sitt ansvar för en ärlig och sund relation krävs tydlighet och medvetenhet. Ett friskt medarbetarskap och ett lika friskt ledarskap lever starka sida vid sida! Då blir svaren enklare på frågor som: ”Vad har jag som medarbetare för eget ansvar att säga ifrån när någon kränker mig?”
  • Medarbetarskap. Värderingskulturen måste vara kristallklar för att alla ska kunna bidra och agera när någon kliver utanför den överenskomna kulturen.

Mia Hultman är en av Sveriges ledande värderingsexperter och har arbetat med kommunikation, värdegrund och förändringsprocesser i över 25 år. Hon är också författare till ett flertal böcker på området, liksom en mycket uppskattad skribent här på HR-bloggen. Några av Mias alla uppdragsgivare är TT, HSB, Björn Borg, Statoil, Scandic-Hilton, SATS, Stockholms Stad, Systembolaget, Adidas och SJ.

» Kränkande särbehandling kräver trovärdig hantering
RICHARD MÅRTENSSON, seniorkonsult på Human & Heart HR

Richard Mårtensson - Human & HeartMobbning kan vara Sveriges dödligaste arbetsmiljöproblem. Varje år beräknas 100 – 300 människor ta sina liv till följd av arbetsplatsmobbning. Av samma orsak är ungefär 10 000 människor långtidssjukskrivna.

Hur kan man som arbetsgivare på bästa sätt motverka och utreda mobbning och annan kränkande särbehandling? Richards föreläsning tar utgångspunkt i frågor som rättvisekultur, etiskt ledarskap, förebyggande arbetsmiljöåtgärder och hur man rättssäkert och trovärdighet utreder avvikelser i arbetsmiljön.

  • Det krävs först och främst ett förebyggande arbete kring den psykosociala arbetsmiljön. Man behöver skapa en rättvisekultur och forma förutsättningar för ett sunt ledarskap.
  • Men det mest väsentliga handlar om att vi måste ha trovärdiga och rättssäkra sätt att utreda mobbning. Här ser Richard den norska metoden ”faktaundersökelse” som en nyckel till framgång.

Richard Mårtensson har under många år arbetat som HR-chef i stora organisationer. Han har lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom kränkande särbehandling – något han bland annat uppmärksammats för i SVT:s teveserie om arbetsplatsmobbning ”Morgans Mission”. Richard certifierades nyligen i den norska utredningsmetoden ”faktaundersökelse” och skriver för närvarande på en svensk bok i ämnet tillsammans med Stefan Blomberg. Richard är också en uppskattad skribent här på HR-bloggen.

» Gender Diversity Management som affärsstrategi
JOHANNA LUNDIN, jämställdhetsexpert och VD för Equalate

Johanna LundinVad är Gender Diversity Management? Och hur kan det vara nyckeln till att vara en attraktiv arbetsgivare och en aktör som tar sitt samhällsansvar såväl som ser möjligheter bortom normativa föreställningar?

Johanna bjuder på en stark föreläsning som skapar motivation och metoder för att använda GDM som för att arbeta med jämställdhet och mångfald som en strategisk affärsmöjlighet. Vi lär oss att se hur kunskapen om mänskliga rättigheter kan stärka vårt varumärke, men också skapa nya affärsmöjligheter och chansen att vara en modern och attraktiv arbetsgivare som tar tillvara på kompetens och samhällsansvar.

Johanna Lundin är en flerfaldigt prisbelönt jämställdhetsexpert, med över tio års erfarenhet av att stötta organisationer, myndigheter och företag i deras jämställdhetsintegrering och likabehandlingsuppdrag. Johanna har även utvecklat en egen mångfaldsdiplomering för science parks och medverkat som jämställdhetsexpert i flertalet ESF-projekt.

» Arbetsmiljö – inte bara ett lagkrav!
ANNIKA AHNLUND, grundare & redaktör för HRbloggen.se

Annika AhnlundHR-bloggens Annika Ahnlund belyser arbetsmiljöns betydelse för varumärket och förmågan att attrahera och behålla talanger.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Kort genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och hur cheferna i praktiken bör jobba med sina arbetsmiljöuppgifter på årlig och daglig basis.

En sann talangmagnet? Om man inte lever som man lär tar både konsument- och arbetsgivarvarumärke snabbt stryk genom transparensen i dagens mediakanaler. Det gäller också att förstå att medarbetare idag väljer arbetsgivare efter hur kulturen matchar de egna värderingarna.

Annika Ahnlund driver sedan 2009 HRbloggen.se och syns ofta som HR-expert i media. I botten är hon både beteendevetare och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen. Hennes egna specialistområden handlar framför allt om arbetsmiljö och employer branding. Annika har under de senaste 10 åren hållit många interna arbetsmiljöutbildningar och föreläser regelbundet om employer branding.

» Så motverkas trakasserier genom inkludering
PATRIK EDGREN, jämlikhetsstrateg på Equal Relations

Patrik EdgrenPatriks föreläsning fokuserar på inkludering och arbetsgivarens ansvar att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och diskriminering. Konkreta tips och verktyg utlovas!

  • Under vilka slags förhållanden finns det särskilda risker för kränkningar i en organisation? Hur kommer det sig att människor diskriminerar varandra?
  • Vad är skillnaden mellan sexuella trakasserier och andra trakasserier? Vad innebär diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder? Kort genomgång av begrepp och relevant lagstiftning.
  • Vad innebär inkluderande medarbetarskap och ledarskap? Hur kan det praktiseras?
  • Hur ska jag som chef agera när det väl händer? Vilka åtgärder är viktigast att vidta på kort sikt?
  • Hur kan vi undersöka medarbetarnas situation i organisationen? Vilka åtgärder bidrar på lång sikt till en jämlik och icke-sexistisk kultur?

Som en av Sveriges mest erfarna jämställdhetsexperter har Patrik Edgren stora kunskaper om lagstiftning och forskning kring trakasserier, diskriminering och inkludering. Patrik har bland annat arbetat som jämställdhets- och arbetsmiljöexpert för Lärarförbundet samt under elva år coachat många organisationer i deras arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor för JämO:s och DO:s räkning.

Tid
Torsdagen 1 februari klockan 9.00 – 16.00. Registrering och frukost från kl 8.30.

Plats
Helio Hornstull (f.d. Summit Skofabriken), Hornsbruksgatan 23, Södermalm, Stockholm. Precis intill T-bana Hornstull och ett stenkast från Högalidsgaraget. Hitta hit >>

Pris
Boka tidigt-pris 4.800 kr exkl moms vid anmälan senast 13 december 2017. Därefter 5.200 kr exkl moms. I priset ingår kursdokumentation och lyxig förtäring under hela dagen (frukost, lunch, för- och eftermiddagsfika samt frukt/godis).

Anmälningsvillkor
Faktura 30 dagar. Fri avbokning fram till 40 dagar innan seminariet, därefter ingen återbetalning av kursavgiften (ej heller vid sjukdom eller VAB). Din plats kan dock överlåtas på en kollega eller vän. Vi förbehåller oss rätten att justera programmet, byta lokal eller ställa in eventet. Vi står inte för eventuella kostnader utöver kursavgiften i samband med inställd utbildning.

Mer info?
Kontakta Annika Ahnlund på telefon 0708-12 99 01 eller mejl annika@hrbloggen.se.

ANMÄL DIG HÄR »

Fler röster om våra seminarier

”Fick massor av nya idéer och massor av energi. Alla föreläsare var mycket inspirerande.”

”Har aldrig tidigare upplevt ett seminarium som var så klockrent rätt ‘i tiden’ för mig. Ni pratade om precis det jag behövde och inget annat som det kan vara vid sådana här tillfällen.”

Seminariet äger rum i mysiga Helio Hornstulls (f.d. Summit Skofabrikens) läckert designade lokaler, precis vid Hornstulls tunnelbana.

skofabriken-curie

skofabriken-svart

skofabriken-lounge

Meny